Cijeli brojevi - koji su to? Primjeri, definicija

Cijeli brojevi su pozitivni cijeli brojevi i njihova suprotnost (-1, -2, -3, -4, -5), a broj nula. Oni su generalizacija skupa prirodnih brojeva u skup u kojem je izvedivo oduzimanje. Važno je da su generalizacije cjelobrojnih brojeva racionalni brojevi.

Pogledajte film: "Kako možete pomoći svom mališanu da se nađe u novom okruženju?"

1. Vrste brojeva

Da bismo lakše razumjeli što su cijeli brojevi, provjerimo prvo koje vrste brojeva imamo.

  • Svaki broj je stvaran broj. Na primjer: -5, 0, 3, π, √8.
  • Među stvarne brojeve možemo naznačiti cijele brojeve: -3, 0, 5 i prirodne brojeve: 1, 2, 3, 4, 5 ...
  • Ponekad je i 0 prirodni broj.
  • Imamo i racionalne brojeve, dakle one koji se mogu zapisati kao razlomak, npr. ½, ¾ ,.
  • Svaki je cijeli broj ujedno i racionalan broj jer ga možemo zapisati razlomkom, npr. 5 = 5/1.
  • Također razlikujemo iracionalne brojeve, tj. Korijene: √9, √15, √27.
  • Korijeni koji se mogu izračunati su racionalni brojevi, npr .: √4 = 2, √9 = 3.
  • Iracionalni brojevi zauzvrat uključuju π.
  • Racionalni i iracionalni brojevi zajedno čine skup realnih brojeva.

2. Što su cijeli brojevi?

Cijeli brojevi su produžetak prirodnih brojeva, pa uključujemo prirodne brojeve i njihove suprotne (negativne) brojeve, kao i broj nula. Dakle, cijeli brojevi su npr. −10, −9, −8, −7, −6, −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10.

U matematici označavamo skup cijelih brojeva sa simbolom "Z" (od njemačkog Zahlen - brojevi) - a ovu oznaku preporučuje Ministarstvo nacionalnog obrazovanja. Međutim, zbog jednostavnosti upotrebe, u većini osnovnih i srednjih škola u Poljskoj vidimo oznaku "C" za cijeli broj - a takva oznaka nije netočna.

3. Cijeli brojevi i prirodni brojevi

Mogu se zbrajati, umnožavati i uvećavati i prirodni i cjelobrojni brojevi, sa sigurnošću da će rezultat akcije biti prirodni broj.

Skup pozitivnih cijelih brojeva je: Z = (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...).

I skup negativnih cijelih brojeva: Z = (...− 6, −5, −4, −3, −2, −1).

Da rezimiramo - skup pozitivnih cijelih brojeva je skup prirodnih brojeva i njihovih negativnih kolegica, kao i 0.

Oznake:  Učenik Trudnoća-Planiranje Porođaj